آتش سودا

تحلیل رمزشناختی داستان شیخ صنعان

چکیده

این مقاله به بررسی رمزشناختی داستان شیخ صنعان از کتاب منطق‌الطیر عطار نیشابوری اختصاص دارد. در این بررسی با درنظر گرفتن جای‌گاه این داستان در منظومه‌ی عطار، نمادهای آن با توجه به روایت متون مقدس از خلقت آدم و حوا و هبوط آن دو از بهشت به زمین بازتعریف شده است. به نظر می ‌رسد  که هدف غایی عطار از بیان این روایت رمزی ارائه‌ی تفسیری عاشقانه از  سرگذشت انسان باشد. بر این اساس می‌توان شیخ صنعان را سرنمون ازلی آدم، دختر ترسا را سرنمون ازلی حوا، مکه را سرنمون ازلی بهشت، روم را سرنمون ازلی دنیا و سفر شیخ صنعان از مکه به روم و بازگشت از روم به مکه را سرنمون ازلی هبوط آدم و حوا به زمین و بازگشت آن دو به آسمان دانست.              

 

+   محمدعلی آتش سودا ; ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٧

روایت شناسی شرح شطحیات

نوشتار حاضر به روایت شناسی کتاب شرح شطحیات نوشته روزبهان بقلی اختصاص دارد. به این منظور، پس از بررسی و تعریف دو اصطلاح «روایت» و «شطح»، روایات کتاب دسته بندی و در نهایت شش گونه اصلی روایت تشخیص داده شده است: معما، گزارش، حادثه، گفت و گو، خود زندگی نامه (رمانس صوفیانه)، حکایت ترکیبی. در بررسی هر یک از این انواع، همراه با ذکر نمونه هایی از روایات، ویژگی های نوعی آن ها ذکر شده است.

+   محمدعلی آتش سودا ; ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٧

شخصیت پردازی در داستان

این مقاله نخستین بار در  سال 1379 در شماره ی 53  مجله ی ادبیات داستانی به چاپ رسیده است.

چکیده:

 جرمی هاثورن در این نوشته بعد از صحبت در باره ی انواع شخصیت های داستانی،  مهم ترین شیوه های شخصیت پردازی را بیان می کند. این شیوه ها عبارت است از: توصیف، گفتگو، عمل، نماد.

واژگان کلیدی: جرمی هاثورن، شخصیت، توصیف، گفتگو، عمل، نماد.

 

+   محمدعلی آتش سودا ; ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٩

زبان عامیانه در غزل حافظ

این مقاله نخستین بار در سال 1385 در شماره ی31 نامه فرهنگستان  با همین عنوان به چاپ رسیده است.

چکیده

این مقاله به جستجوی عناصر عامیانه در غزل حافظ  اختصاص دارد. بررسی کمیت و کیفیت تاثیر پذیری حافظ از عناصر عامیانه و چگونگی هم نشینی زبان عامیانه و زبان ادبی  هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور ابتدا سعی شده با استفاده از منابع معتبر تعریفی از زبان عامیانه ارائه شود و پس از آن واژگان، ترکیبات، کنایات، ،ضربالمثل ها و سایر عناصر عامیانه ی غزل حافظ بازکاوی و طبقه بندی شود.

واژگان کلیدی: حافظ، دیوان حافظ، عناصر عامیانه، غزل.

ادامه ی مطلب را می توانید در این جا مشاهده کنید.

+   محمدعلی آتش سودا ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٤

گونه های نثر غنایی

این مقاله برای نخستین بار در همایش منطقه ای «ادبیات غنایی و گونه های آن» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ارائه شده است.

چکیده

این مقاله به بررسی سه گونه ی نثر غنایی در ادبیات فارسی اختصاص دارد. این سه گونه عبارت است از: نثر فنی، نثر رمانس، نثر صوفیانه. به گمان نگارنده نثر فنی به دلیل عدم تناسب محتوا و فرم، نثری نامتناسب و ناهنجار است. نثر رمانس  علی رغم داشتن محتوایی عاشقانه نسبت به فرم و سبک زبان بی اعتناست. اما نثر صوفیانه را به دلیل تناسب  زبان موزون با محتوای ایدئولوژیک آن می توان متناسب ترین گونه ی نثر فارسی دانست.

وازگان کلیدی: ادب غنایی، نثر فنی، رمانس، نثر صوفیانه.

 

+   محمدعلی آتش سودا ; ۸:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٤

گزارش یک رویای سرخ

این مقاله نخستین بار در سال 1379 در شماره ی53 مجله ی ادبیات داستانی با همین عنوان به چاپ رسیده است.

چکیده:

«عقل سرخ»یکی از داستانهای پارسی شیخ اشراق است. این داستان اثری است رمزی که به تفسیر فلسفی جهان‏ می‏پردازد.در این نوشتار ما در سه سطح روایتشناسی و رمزشناسی و معنی‏شناسی این داستان را بررسی می‏کنم.هدف‏ ما در مرحله روایت‏شناسی،جست‏وجوی عوامل سادهء داستانی‏ مانند طرح،شخصیت‏پردازی،توصیف و مانند آنها نیست، بلکه منظور اصلی،آشکار کردن عوامل پنهانی‏تر و مؤثرتر این‏ روایت است.در رمزشناسی نگاه خود را بیشتر به رمزهای‏ داستان میانی این اثر معطوف می‏کنیم و با در نظر گرفتن دو اثر ارزنده پیشین در این باره،رمزهای این داستان میانی را بازیابی‏ خواهیم کرد در منزل سوم و فرجامین این جستار نیز به‏ معنی‏شناسی و شناخت لایهء سوم این اثر خواهیم پرداخت.

+   محمدعلی آتش سودا ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٩

عوامل داستانی فارسی شکر است

این مقاله نخستین بار در سال 1381 در  شماره ی 34 مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز با همین عنوان به چاپ رسیده است.

چکیده :

در این مقاله داستان فارسى شکر است نوشته محمد على جمالزاده از دید تکنیک‏هاى داستان‏نویسى بررسى شده است.بررسى عوامل داستانى درونمایه، طرح، زاویه دید و شخصیت پردازى و چگونگى برخورد جمالزاده به عنوان اولین داستان‏نویس معاصر به این عوامل و میزان موفقیت وى در نوشتن داستانى با معیارها و فنون داستان‏نویسى مدرن، هدف نهایى این مقاله را تشکیل مى‏دهد.
کلمات کلیدی :

1.جمال‏زاده 2.«فارسى شکر است»3.مقامه 4.حکایت 5.درونمایه 6.طرح 7.زاویه دید 8.شخصیت‏پردازى 9.تیپ 10.جدال 11.تقابل

+   محمدعلی آتش سودا ; ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٩

گلستان سعدی و ابراهیم گلستان

 (این مقاله نخستین بار در سال 1382 در شماره ی 71 کتاب ماه ادبیات و فلسفه با همین عنوان به چاپ رسیده است.)

چکیده: مقاله حاضر به بررسی چگونگی تأثیر ابراهیم گلستان از سبک نثر سعدی در کتاب گلستان اختصاص دارد.نثر ابراهیم گلستان از سه جنبه کلی از گلستان سعدی متأثر شده است. الف:به کار بردن جملاتی که دارای وزن عروضی هستند. ب:کابرد جملات قصار.ج:به کار بردن صنایع بیانی و بدیعی همانند استعاده، تشبیه، مجاز، سجع، جناس و غیره.

واژگان کلیدی:ابراهیم گلستان، سعدی، گلستان، وزن عروضی، صنایع ادبی، جملات قصار.

+   محمدعلی آتش سودا ; ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱٧

← صفحه بعد
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir